برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت صنعتی تلاشگران سپهر

IRWEBTOOLS_EOF )); ?>" />

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت صنعتی تلاشگران سپهر

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت صنعتی تلاشگران سپهر

تاریخ عقد قرارداد

کارفرما

موضوع قرارداد

ردیف

30/4/81

راه آهن

پروژه تعمیرات اساسی واگن های راه آهن

1

5/6/81

مخابرات سمنان

فیبر نوری و کانالسازی بین شهری شاهرود- معلمان

2

اجرای کانالسازی p4 ونصب حوضچه شهرستان شاهرود 1600 متر

اجرای کانالسازی  p4و نصب حوضچه شهرستان طرود 500 متر

اجرای کانالسازی p4 و نصب حوضچه شهرستان معلمان 500 متر

20/8/81

مخابرات خراسان

فیبر نوری بین شهری سلطان اباد، بردسکن، سبزوار

3

اجرای کانالسازی p4 ونصب حوضچه شهرستان بردسکن 2800 متر

اجرای کانالسازی p4 ونصب حوضچه شهرستان سلطان آباد 1600متر

2/2/82

مخابرات خراسان

فیبر نوری بین شهری سبزوار، نیشابور

4

2/4/82

مخابرات سمنان

فیبر نوری و کانالسازی بین شهری میامی- داورزن

5

اجرای کانالسازی p4 و نصب حوضچه میامی 3000 متر

اجرای کانالسازی p4  و نصب حوضچه داورزن 1200متر

15/6/83

مخابرات خراسان

کابل کشی و مفصلبندی توسعه شبکه و نصب کافوی نوری مرکز پرستش سبزوار (پروژه پرستش)

6

23/7/83

مخابرات گلستان

اجرای 16 سایت BTS به صورت EPC

7

9/9/83

مخابرات سمنان

فیبر نوری قلعه شوکت

8

28/11/83

مخابرات خراسان

فیبر نوری و کانالسازی بین شهری اسفراین، سبزوار

9

اجرای کانالسازی p4 و نصب حوضچه شهرستان سبزوار36000 متر

اجرای کانالسازی p4 و نصب حوضچه شهرستان اسفراین 700 متر

27/12/83

مخابرات گلستان

فیبر نوری رینگ استان گلستان به صورت EPC

10

اجرای کانالسازی p4 ونصب حوضچه شهرستان کردکوی 500 متر

اجرای کانالسازی p4 ونصب حوضچه شهرستان بندر ترکمن 8000متر

اجرای کانالسازی p4 ونصب حوضچه شهرستان گمیشان 750 متر

12/10/84

مخابرات خراسان

فیبر نوری بین شهری رودآب، سبزوار

11

18/7/85

آب و فاضلاب سمنان

طرح آبرسانی مجتمع روستایی پشت بسطام

12

24/7/85

مخابرات خراسان

پروژه فیبر نوری فراشیان، منیدر

13

28/7/85

مخابرات کرمانشاه

پروژه فیبر نوری جوانرود، تازه آباد ثلاث باباجانی، PC سر پل ذهاب

14

اجرای کانالسازی p4 و نصب حوضچه  سر پل ذهاب 750 متر

اجرای کانالسازی p4  و نصب حوضچه شهرستان جوانرود 1000متر

20/8/85

مخابرات سمنان

کانال کنی،کابل کشی و مفصلبندی کابل فیبر نوری ایستگاه شاهرود تا نغ آب

15

3/6/86

آب و فاضلاب خراسان

لوله گذاری عبور عرضی خط انتقال آبرسانی بجستان از زیر خاک ریز راه آهن به روش میکروتونلینگ

16

26/2/87

آب و فاضلاب سمنان

لوله رانی و پایپ جکینگ و آبرسانی فرودگاه شاهرود

17

26/2/87

آب و فاضلاب سمنان

لوله رانی مقطع عرضی شاهرود- میامی

18

اجرای کانالسازی p4 ونصب حوضچه شهرستان شاهرود 1600 متر

اجرای کانالسازی p4 ونصب حوضچه شهرستان طرود 500 متر

اجرای کانالسازی p4 ونصب حوضچه شهرستان معلمان 500 متر

2/4/87

آب و فاضلاب خراسان

طرح آبرسانی به ششتمد

19

11/6/87

مخابرات سمنان

کابل کشی فیبر نوری دامغان کیاسر

20

4/9/87

مخابرات سمنان

فیبر نوری سمنان، گرمسار

21

5/11/87

مخابرات گلستان

فیبر نوری حسین آباد کالپوش، چشمه خان

22

6/11/87

مخابرات گلستان

تامین تجهیزات فیبر نوری حسین آباد کالپوش

23

4/12/87

مخابرات گلستان

فیبر نوری بابا شملک از مراوه تپه

24

17/12/87

آب و فاضلاب سمنان

عملیات پایپ جکینگ روستای ابراهیم آباد

25

13/1/88

آب و فاضلاب سمنان

عملیات پایپ جکینگ و لوله رانی و آبرسانی دهملا

26

23/1/88

آب و فاضلاب سمنان

لوله رانی مقطع عرضی جاده دامغان، شاهرود

27

1/9/88

آب و فاضلاب سمنان

حفاری افقی در مسیر جاده دامغان، رشم (پایپ جکینگ)

28

25/12/88

آب و فاضلاب خراسان

طرح آبرسانی کاشمر (حفر و لوله رانی با لوله فولادی)

29

24/1/92

آب و فاضلاب خراسان

اجرای طرح آبرسانی شهرتربت جام

30

1/2/92

مخابرات تهران

اجرای فیبر نوری و پاور ایستگاه راه تهران - مشهد

31

2/2/91

آب و فاضلاب سمنان

عبور خط انتقال آب از روستای قدس، ارمیان

32

5/4/91

پادگان آموزشی امام رضا سمنان

اجرای فیبر نوری پادگان آموزشی امام رضا (ع)

33

23/11/91

آب و فاضلاب خراسان

اجرای طرح آبرسانی شهرتربت حیدریه

34

 


شرکت تلاشگران سپهر شاهرود
شماره ثبت: 1385
تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت تلاشگران سپهر محفوظ می باشد. All Rights reserved for Talashgaran Sepehr Industrial Co. قدترتمند شده توسظ Movable Type Pro
شركت صنعتي تلاشگران سپهر داراي رتبه 3 ارتباط و 5 صنعت و 5 در زمينه تاسيسات و تجهيزات مي باشد و از سال 1380 تاسيس از 1381 شروع بكار نموده كه در زمينه ارتباطات و تاسيسات و تجهيزات و همچنين صنعت فعاليت دارد