تجلیل از شرکت تلاشگران سپهر به عنوان واحد برتر فناور رشد یافته

در جشن تجلیل از واحدهای فناور رشد یافته ی مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان، از میان 64 شرکت مستقر در پارک علم و فناوری، شرکت صنعتی تلاشگران سپهر به عنوان یکی از شرکت های برتر رشد یافته معرفی شد.

mohammadreza-bodaghi-science-and-technology-park.jpgبرای اولین بار در پارک علم و فناوری استان سمنان جشن تجلیل از واحدهای فناور رشدیافته که به صورت موفق از مرکز رشد خارج شدند، در محل سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

این جشن با حضور واحدهای فناور رشدیافته، مسوولین پارک علم و فناوری استان سمنان و مراکز رشد این پارک، اعضای هیات علمی، کارشناسان متخصص که با مراکز رشد همکاری مداومی جهت داوری و ارزیابی فعالیت واحدها داشتند، اعضای شورای مراکز رشد و همچنین برخی از مسوولین دانشگاهی برگزار گردید.

در پایان این مراسم به شرکت تلاشگران سپهر گواهینامه رشدیافتگی و تقدیرنامه اهدا گردید.


شرکت تلاشگران سپهر شاهرود
شماره ثبت: 1385
تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت تلاشگران سپهر محفوظ می باشد. All Rights reserved for Talashgaran Sepehr Industrial Co. قدترتمند شده توسظ Movable Type Pro
شركت صنعتي تلاشگران سپهر داراي رتبه 3 ارتباط و 5 صنعت و 5 در زمينه تاسيسات و تجهيزات مي باشد و از سال 1380 تاسيس از 1381 شروع بكار نموده كه در زمينه ارتباطات و تاسيسات و تجهيزات و همچنين صنعت فعاليت دارد