:: Agriculture - پروژه های کشاورزی ::
برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت صنعتی تلاشگران سپهر

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت صنعتی تلاشگران سپهر

تسطیح اراضی

این صفحه در دست ساخت می باشد.

زهکشی و لترال گذاری در مزارع

شرکت صنعتی تلاشگران سپهر تنها دارنده امتیاز  تولید ماشین های لترال گذاری و زهکشی مزارع کشاورزی است. دانش فنی و ماشین آلات در اختیار این شرکت سبب شده است که قادر به اجرای روزانه 3 الی 7 کیلومتر لترال گذاری باشد.

شرکت تلاشگران سپهر شاهرود
شماره ثبت: 1385
تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت تلاشگران سپهر محفوظ می باشد. All Rights reserved for Talashgaran Sepehr Industrial Co. قدترتمند شده توسظ Movable Type Pro
شركت صنعتي تلاشگران سپهر داراي رتبه 3 ارتباط و 5 صنعت و 5 در زمينه تاسيسات و تجهيزات مي باشد و از سال 1380 تاسيس از 1381 شروع بكار نموده كه در زمينه ارتباطات و تاسيسات و تجهيزات و همچنين صنعت فعاليت دارد