:: Sewer services facility - پروژه های آب و فاضلاب ::
برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت صنعتی تلاشگران سپهر

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت صنعتی تلاشگران سپهر

خطوط انتقال فاضلاب

شرکت صنعتی تلاشگران سپهر توانایی اجرای پروژه های خطوط فاضلاب به روش حفاری روباز با ظرفیت اجرایی روزانه 500 متر را دارد. ضمن اینکه در واحد R&D موفق به اجرای خطوط فاضلاب به روش حفاری افقی بدون نیاز به ترانشه برداری رو باز شده است که در این روش حفاری به اندازه لوله مورد استفاده اجرا می شود.

خطوط انتقال آب

ظرفیت اجرایی در خطوط انتقال آب با توجه به ماشین آلات حفاری و بستر سازی که در اختیار شرکت تلاشگران سپهر است و همچنین پرسنل و نیروهای آموزش دیده در اجرا و تامین قطعات نصبی، روزانه 350 الی 500 خط انتقال در گروه متوسط می باشد.

شرکت تلاشگران سپهر شاهرود
شماره ثبت: 1385
تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت تلاشگران سپهر محفوظ می باشد. All Rights reserved for Talashgaran Sepehr Industrial Co. قدترتمند شده توسظ Movable Type Pro
شركت صنعتي تلاشگران سپهر داراي رتبه 3 ارتباط و 5 صنعت و 5 در زمينه تاسيسات و تجهيزات مي باشد و از سال 1380 تاسيس از 1381 شروع بكار نموده كه در زمينه ارتباطات و تاسيسات و تجهيزات و همچنين صنعت فعاليت دارد