توسعه و ایجاد مراکز پر ظرفیت

در بخش خدمات زیر بنایی در رشته مخابرات، ساخت مرکز و اجرای شبکه پر ظرفیت مراکز مخابراتی از تخصص و توانایی شرکت تلاشگران است و در این زمینه، توسعه و ایجاد یک مرکز مخابراتی و همچنین ارائه طرح ساماندهی و طراحی فریم اطاق کابل، از فعالیت های خاص این شرکت در بخش مخابرات است که منجر به دریافت رضایت نامه و لوح تقدیر از کارفرما شده است.


شرکت تلاشگران سپهر شاهرود
شماره ثبت: 1385
تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت تلاشگران سپهر محفوظ می باشد. All Rights reserved for Talashgaran Sepehr Industrial Co. قدترتمند شده توسظ Movable Type Pro
شركت صنعتي تلاشگران سپهر داراي رتبه 3 ارتباط و 5 صنعت و 5 در زمينه تاسيسات و تجهيزات مي باشد و از سال 1380 تاسيس از 1381 شروع بكار نموده كه در زمينه ارتباطات و تاسيسات و تجهيزات و همچنين صنعت فعاليت دارد