خطوط انتقال آب

ظرفیت اجرایی در خطوط انتقال آب با توجه به ماشین آلات حفاری و بستر سازی که در اختیار شرکت تلاشگران سپهر است و همچنین پرسنل و نیروهای آموزش دیده در اجرا و تامین قطعات نصبی، روزانه 350 الی 500 خط انتقال در گروه متوسط می باشد.

قابل ذکر است این شرکت امکان نصب لوله خط انتقال آب به روش حفاری افقی را دارد.

اجرای بیش از 24000 متر خط انتقال از سوابق اجرایی این شرکت است.


شرکت تلاشگران سپهر شاهرود
شماره ثبت: 1385
تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت تلاشگران سپهر محفوظ می باشد. All Rights reserved for Talashgaran Sepehr Industrial Co. قدترتمند شده توسظ Movable Type Pro
شركت صنعتي تلاشگران سپهر داراي رتبه 3 ارتباط و 5 صنعت و 5 در زمينه تاسيسات و تجهيزات مي باشد و از سال 1380 تاسيس از 1381 شروع بكار نموده كه در زمينه ارتباطات و تاسيسات و تجهيزات و همچنين صنعت فعاليت دارد